Hưỡng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Vậy, Hạch toán chiết khấu thanh toán như thế nào? Theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé. 

hạch toán chiết khấu thanh toán

1. Định nghĩa về chiết khấu thanh toán (CKtt)

– Là chiết khấu ( % ) trên số tiền thanh toán sớm hạn của người mua tại thời gian thanh toán .
– Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng

2. Về thuế

Hóa đơn: Không được ghi khoản chiết khấu thanh toán này trên hóa đơn bán hàng để giảm giá.

Chứng từ khi thực thi chiết khấu thanh toán : Đây là một khoản ngân sách kinh tế tài chính doanh nghiệp bán gật đầu chi cho người mua .

  • Người bán lập phiếu chi để trả khoản chiết khấu thanh toán
  • Người mua lập phiếu thu để nhận khoản chiết khấu thanh toán được hưởng .

Các bên địa thế căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác lập thuế TNDN theo lao lý ( bên bán ghi nhận vào ngân sách, bên mua ghi nhận vào thu nhập khác – hướng dẫn tại Khoản 15, Điều 7, Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ) .

  • Chi tiêu được trừ khi tính thuế TNDN

Theo Công văn số 2785/TCT-CS của Tổng Cục Thuế có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC, tại Điểm 7.14 sửa đổi bổ sung khoản mục chi phí bị khống chế quy định tại khoản 2.21, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì: Chi phí khống chế không bao gồm khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng (trước: Chiết khấu thanh toán là khoản chi phí bị khống chế khi tính vào chi phí được trừ).

Theo Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC thuế TNDN về bên nhận CKtt:

15 .Quà biếu, quà Tặng bằng tiền, bằng hiện vật ; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ những nguồn hỗ trợ vốn ; thu nhập nhận được từ những khoản tương hỗ tiếp thị, tương hỗ ngân sách, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và những khoản tương hỗ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác lập bằng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tương tự tại thời gian nhận .

3. Sử dụng chứng từ cho chiết khấu thanh toán

CKtt sẽ không được thể hiện trên hóa đơn. Khi thực hiện chiết khấu thanh toán bên bán sẽ không xuất hóa đơn cho khoản tiền này mà sử dụng chứng từ như sau:

Tình huống 1: Lập chứng từ thu – chi

Giả sử giá trị tiền hàng là 100 trđ, chiết khấu thanh toán là 1 trđ .

  • Sau khi bên bán nhận đủ 100 trđ từ bên mua:

Chứng từ : Phiếu thu hoặc thông tin Có từ bên Ngân hàng : 100 trđ

  • Bên bán xuất 1 trđ tiền chiết khấu chuyển cho bên mua:

Chứng từ : Phiếu chi hoặc thông bán Nợ từ bên Ngân hàng : 1 trđ

Tình huống 2: Bù trừ công nợ

Bên mua trả luôn cho bên bán 99 tr
Số tiền thanh toán của bên mua cho bên bán bằng giá trị tiền hàng trừ đi khoản được chiết khấu ( hai bên bù trừ trực tiếp ) .
Chứng từ :

  • Hợp đồng kinh tế (ghi rõ điều khoản sẽ chiết khấu luôn khi thanh toán).
  • Biên bản đối chiếu công nợ (xác minh về việc bù trừ vào công nợ khi thanh toán)

4. Hạch toán chiết khấu thanh toán

Nợ TK 635 : số tiền chiết khấu
Có TK 131 ( Nếu bù trừ luôn vào khoản phải thu )
Có TK 111, 112 : ( Nếu trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng )

  • Bên mua hạch toán khoản chiết khấu thanh toánđược hưởng vào thông tin tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính :

Nợ TK 331 ( Nếu giảm trừ nợ công )
Nợ TK 111, 112 ( Nếu nhận tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính

Ví dụ minh họa

Doanh nghiệp B xuất bán hàng cho công ty A sản phẩm & hàng hóa với tổng giá trị thanh toán là 150 triệu đồng. Ghi nhận thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu 15 %. Chúng ta hạch toán chiết khấu thanh toán bằng tiền mặt như sau :

  • Với bên bán: 

Phản ánh thông tin tài khoản chiết khấu thanh toán 15 % như sau :
Nợ TK 635 : 15 % x 150.000.000 = 2.250.000 đồng
Có TK 111 : 15 % x 150.000.000 = 2.250.000 đồng

  • Hạch toán với bên mua

Nợ TK 111: 2.250.000 đồng

Có TK 515 : 2.250.000 đồng

Hy vọng bài viết trên bổ sung thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM