Mô hình DCF và những kiến thức đầu tư

DCF – Discounted Cash Flows là một cách thức để đánh giá mức độ hấp dẫn của một cơ hội đầu tư. Các nhà phân tích thường dùng phương thức này để quy dòng tiền tương lai của một dự án cụ thể về giá trị hiện tại từ đó đánh giá được mức độ khả thi của một dự án đầu tư. Nếu như dòng tiền tương lai sau khi qua chiết khấu có giá trị lớn hơn chi phí đầu tư hiện tại của dự án thì đây có thể sẽ là một cơ hội đầu tư tốt.

Có rất nhiều biến số chứa đựng trong việc nghiên cứu và phân tích dòng tiền và dòng tiền chiết khấu. Tuy việc thống kê giám sát DCF là rất phức tạp tuy nhiên mục tiêu của việc nghiên cứu và phân tích DCF chỉ nhằm mục đích nhìn nhận lượng tiền mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu được từ một hoạt động giải trí góp vốn đầu tư và từ đó kiểm soát và điều chỉnh giá trị của tiền tệ theo thời hạn .
Việc ứng dụng DCF mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên nó cũng có những sai sót nhất định. DCF chỉ đơn thuần là một công cụ giám sát, thế cho nên không hề tránh được những xô lệch. Một sự đổi khác nhỏ trong yếu tố nguồn vào hoàn toàn có thể dẫn tới đổi khác lớn về trị giá của một công ty. Người ta thường nỗ lực kiểm soát và điều chỉnh dòng tiền đạt được một hạn mức nhất định .

Mọi người thường không hiểu được vì sao các nhà phân tích chứng khoán lại có thể định giá một công ty tương đối giống nhau hay tại sao mà mức giá họ dự đoán lại khác nhau nhiều đến thế. Câu trả lời đơn giản nằm ở chỗ họ sử dụng phương thức DCF như thế nào? Tuy nhiên nếu bạn là nhà đầu tư bạn không nhất thiết phải dựa trên nhận định của các chuyên gia phân tích. Bằng việc so sánh đối chiếu, sử dụng đúng công cụ, chính bạn cũng có thể định giá một công ty bằng phương pháp DCF. Nói một cách đơn giản thì phương pháp DCF nhằm tìm ra giá trị hiện tại của công ty dựa trên việc phân tích lượng tiền mà công ty đó có khả năng tạo ra trong tương lai.

Tìm hiểu cách thức sử dụng phương pháp DCF

Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model):

Mô hình chiết khấu dòng tiền DCF được thiết kế xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm giá trị theo thời hạn của tiền và quan hệ giữa doanh thu và rủi ro đáng tiếc. Mô hình hoàn toàn có thể màn biểu diễn dưới dạng biểu thức toán học như sau :

Trong đó CFt là dòng tiền kỳ vọng sẽ có được trong tương lai, r là lãi suất chiết khấu dùng để chiết khấu dòng tiền về giá trị hiện tại, và n là số kỳ hạn.

DCF gồm 3 chiêu thức chiết khấu :

  1. DDM (Dividend discount model): dòng tiền là cổ tức
  2. FCFE (Free cash flow to equity): dòng tiền là FCFE – dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu
  3. FCFF (Free cash flow to firm): dòng tiền là FCFF – dòng tiền tự do của công ty.

Yếu tố nguồn vào của quy mô :
Dòng tiền trong tương lai ( CFs ) ; lãi suất vay chiết khấu ( r ) ; thời hạn ( n )

Lãi suất chiết khấu:

Sử dụng chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (ke) khi dòng tiền trong tương lai là cổ tức (phương pháp DDMChiết khấu dòng cổ tức) hoặc dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (phương pháp FCFE). Sử dụng WACC khi dòng tiền trong tương lai là dòng tiền tự do của công ty (FCFF)

Mô hình DCF được ứng dụng thoáng rộng trong nhiều quyết định hành động kinh tế tài chính doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng là quyết định hành động góp vốn đầu tư, đơn cử như :

  • Định giá tài sản, bao gồm tài sản cố định hữu hình tài sản tài chính để ra quyết định nêm mua hay bán nó.
  • Phân tích, đánh giá và ra quyết định đầu tư vào dự án.
  • Phân tính, đánh giá và quyết định nên mua hay thuê tài sản cố định.

Để ứng dụng mô hình DCF, các giám đốc tài chính cần chú ý thực hiện các bước sau đây:

–     Ước lượng chính xác dòng tiền qua cá kỳ từ 0 đến n .

–    Ước lượng chính xác tỷ suất chiết khấu r dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng tiền ở thời điểm 0.

-Tính PVGiá trị hiện tại hoặc NPVGiá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV)

– Ra quyết định hành động dựa vào tác dụng PV hoặc NPV vừa xác lập .
Trong quy mô kinh tế tài chính và nghiên cứu và phân tích DCF, loại dòng tiền được sử dụng thông dụng nhất là Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay ( Unlevered Free Cash Flow ), và còn gọi là Dòng tiền tự do cho Công ty ( Free Cash Flow to the Firm ). Về mặt thực chất, sở dĩ có khái niệm không sử dụng vốn vay không phải vì công ty không sử dụng vốn vay, thực tiễn là công ty có sử dụng, ở đây cần hiểu không sử dụng nghĩa là dòng tiền này là dòng tiền chưa tính đến việc đi vay nợ hay nghĩa là trước khi phải giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm nợ. Nó chính là dòng tiền có sẵn cho việc giao dịch thanh toán cho nghĩa vụ và trách nhiệm với người cho vay và cổ đông .

Thế nào là Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay (Unlevered Free Cash Flow or Free Cash Flow to the Firm)?

Dòng tiền tự do FCF ( Free Cash Flow ) đơn thuần là tiền mặt được tạo ra bởi doanh nghiệp mà sẵn sàng chuẩn bị phân phối cho những nhà đầu tư hoặc tái đầu tư vào kinh doanh thương mại. Khái niệm Dòng tiền tự do FCF được sử dụng chính bới nó đại diện thay mặt cho giá trị kinh tế tài chính, trong khi những khái niệm kế toán như Thu nhập ròng ( Net Income ) thì không. Tiền là cái nhà đầu tư thực sự muốn sau cuối, chứ không phải doanh thu kế toán. Bởi lẽ, một công ty hoàn toàn có thể có Thu nhập ròng dương nhưng Dòng tiền âm .

Công thức thể hiện Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay là:

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay = ( thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao ) – ( chi góp vốn đầu tư ) – ( ngân sách vốn lưu động ) – ( thuế )

Unlevered free cash flow = EBITDA – Capital Expenditures – increases in non-cash working capital – Tax

Ý nghĩa của Dòng tiền tự do không sử dụng vốn vay là nó cho biết công ty có sẵn bao nhiêu tiền mặt để thanh toán chi phí hoạt động, trước khi phải trả các nghĩa vụ tài chính. Thông thường, dòng tiền này càng cao thì càng tốt.

Bạn sẽ rất có lợi nếu sử dụng thành thạo quy mô nghiên cứu và phân tích DCF. Đối với những nhà đầu tư mới gia nhập sân chơi đây là công cụ để kiểm tra lại mức giá trên những bản báo cáo giải trình của người môi giới sàn chứng khoán. Các nghiên cứu và phân tích DCF nhu yếu phải tính đến những tác nhân tác động ảnh hưởng đến công ty như vận tốc tăng lệch giá trong tương lai, doanh thu biên …
Ngoài ra cũng cần đo lường và thống kê tỉ lệ chiết khấu, tác nhân phụ thuộc vào nhiều vào tỉ lệ lãi suất vay phi rủi ro đáng tiếc, ngân sách kêu gọi vốn, và những rủi ro đáng tiếc so với CP của công ty. Tất cả những tác nhân này sẽ cho bạn những nhận định và đánh giá đúng đắn về những tác nhân ảnh hưởng tác động đến giá trị CP, và điều đó có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tin cậy răng mình đã trả đúng giá cho mỗi CP mua về .

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM