Thanh lý hợp đồng là gì? Những vấn đề về thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng là gì? Biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Đặc điểm nổi bật của biên bản thanh lý hợp đồng? Nội dung của thanh lý hợp đồng bao gồm những gì? Các trường hợp thanh lý hợp đồng? Mục đích của việc thanh lý hợp đồng? Căn cứ để lập biên bản thanh lý hợp đồng? Thẩm quyền ký kết thanh lý hợp đồng? Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Trên đây là một số các câu hỏi về thanh lý hợp đồng được nhiều người quan tâm, cùng tham khảo qua bài viết của DU AN 600 để hiểu rõ hơn

THANH LÝ HỢP ĐỒNG LÀ GÌ ? NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

THANH LÝ HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1. Thanh lý hợp đồng là gì ?

Khi ký kết hợp đồng xây dựng công trình và hai bên đã tiến hành thực hiện mọi điều khoản có ghi trong hợp đồng, sau khi công trình được hoàn thành, các bên thực hiện mọi quyền lợi và mọi nghĩa vụ ghi trong hợp đồng thì để thống nhất hợp đồng đã thực hiện hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng. Vậy thanh lý hợp đồng ở đây nghĩa là gì?

Xem thêm : Máy đo PH

Thanh lý hợp đồng được hiểu là biên bản ghi nhận sau khi đã hoàn tất một công việc nào đó, theo đó biên bản này được hai bên tham gia xác nhận lại về chất lượng, khối lượng công việc và các phát sinh sau quá trình đã hoàn thành công việc đó và biên này được cả hai bên cùng đồng ý ký tên.

Kể từ khi Bộ luật Dân sự 2005 sinh ra thì thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính không còn được lao lý hay đề cập đến nữa. Nhưng trên thực tiễn những tổ chức triển khai, những doanh nghiệp, hay cá thể vẫn còn sử dụng trong những thanh toán giao dịch dân sự, thuật ngữ “ thanh lý hợp đồng ” để thực thi hợp đồng của mình nhằm mục đích mục tiêu chấm hết những quyền và những nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên được phát sinh từ hợp đồng được giao kết .

2. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Đặc điểm nổi bật của biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì? Đặc điểm nổi bật của biên bản thanh lý hợp đồng

a. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng sẽ ghi nhận sau khi hoàn tất một việc làm nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và những phát sinh sau quy trình triển khai xong việc làm đó và hai bên cùng đồng ý chấp thuận ký tên .

b. Đặc điểm nổi bật của biên bản thanh lý hợp đồng

– Biên bản đáp ứng và không để xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, giải quyết những mâu thuẫn và điều lệ trên cơ sở lý thuyết
– Là một văn bản có sự thỏa thuận của đại diện Bên A và Bên B
– Soạn thảo và áp dụng các điều lệ theo những điều khoản của hợp đồng cũ, hợp đồng chính thức đã ký kết.

3. Nội dung của thanh lý hợp đồng :

Nội dung trong thanh lý hợp đồng cần phải nêu rõ hai nội dung dưới đây :
– Thứ nhất là phải nêu rõ về việc công ty bạn đã triển khai thực thi xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán thì hai bên phải cam kết sau này không hề Open tranh chấp xảy ra so với nội dung này ;
Nội dung của thanh lý hợp đồng
– Thứ hai là phải nêu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm bh, tức là hai bên thỏa thuận hợp tác nghĩa vụ và trách nhiệm bh của bên bán sẽ vẫn liên tục còn hiệu lực thực thi hiện hành sau khi hai bên triển khai ký biên bản thanh lý hợp đồng và hiệu lực thực thi hiện hành phải lê dài cho đến khi hết thời hạn Bảo hành theo thỏa thuận hợp tác trước đó của hai bên trong hợp đồng cung ứng sản phẩm & hàng hóa .
Trong trường nếu trong hợp đồng phân phối sản phẩm & hàng hóa đó mà chưa pháp luật chi tiết cụ thể về điều này, thì trong biên bản thanh lý hợp đồng phải làm rõ yếu tố này và đặc biệt quan trọng cả hai bên phải cùng đồng ý chấp thuận với những nội dung này .
Như vậy, để bảo vệ tránh tranh chấp xảy ra về sau cũng như để bảo vệ việc diễn đạt đúng quá trình của hợp đồng thì những công ty nên thanh lý hợp đồng và phải nêu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch của những bên đã triển khai xong cũng như những nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên công ty chưa thực thi xong .

4. Các trường hợp thanh lý hợp đồng:

Theo pháp lệnh 1989 thì thanh lý hợp đồng sẽ được thực thi trong những trường hợp dưới đây :

  • Khi hợp đồng kinh tế đã được các bên thực hiện xong;
  • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết nhưng các bên không có sự thỏa thuận nhằm kéo dài thời hạn;
  • Hợp đồng kinh tế bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ thực hiện;
  • Khi hợp đồng kinh tế không được các bên tiếp tục thực hiện
  • Khi một bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân phải giải thể hoặc;
  • Khi người nhận chuyển giao thực hiện hợp đồng kinh tế không có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng kinh tế.

Các trường hợp thanh lý hợp đồng
Thông qua thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính, những bên sẽ triển khai xác nhận về mức độ triển khai những nội dung việc làm mà những bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, từ đó sẽ triển khai xác lập những nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên sau khi thanh lý hợp đồng .
Đồng thời, những bên cũng phải xác lập được những khoản thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài, và hậu quả pháp lý của mỗi bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế tài chính hết hiệu lực hiện hành. Quan hệ hợp đồng kinh tế tài chính đó bị coi như đã được chấm hết kể từ thời gian những bên triển khai ký vào biên bản thanh lý. Tuy nhiên so với quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên vẫn còn có hiệu lực hiện hành pháp lý cho đến khi những bên hoàn thành xong xong hết nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Thanh lý hợp đồng thường sẽ gắn liền và đi kèm với hợp đồng kinh tế tài chính .
Do đó, việc ký kết thanh lý hợp đồng được xem là việc làm thiết yếu, nó giúp cho những bên trong hợp đồng nắm rõ được quy trình tiến độ mà mỗi bên thực thi việc làm và quan trọng hơn hết là nó tránh được những khiếu kiện, tranh chấp về sau so với những yếu tố mà những bên đã triển khai thanh lý .

5. Mục đích của thanh lý hợp đồng :

– Giúp cho các bên theo hợp đồng xác định lại rằng các bên đã  tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, theo đó trách nhiệm nào của các bên còn tồn đọng, dẫn đến hậu quả của việc đó là gì
– Những phần quyền và những phần nghĩa vụ nào mà các bên đã thỏa thuân với nhau và  tiến hành thực hiện xong xem như được chấm dứt, còn đối với những phần quyền và những phần nghĩa vụ còn tồn đọng, tức là chưa thực hiện được xong thì vẫn còn hiệu lực ( mục đích này thường được áp dụng cho biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà)
– Các bên trong hợp đồng cũng sẽ xác định các khoản mà thuộc hậu quả pháp lý, trách nhiệm tài sản của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực.
– Giải phóng các quyền và các nghĩa vụ mà mỗi bên đã thực hiện xong đối với bên kia, nhằm tránh các tranh chấp về sau

Mục đích của thanh lý hợp đồng
Về thực chất thì mục tiêu của việc thanh lý hợp đồng này sẽ giúp cho những bên theo hợp đồng xác lập lại rằng những bên đã thực thi quyền và những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đến đâu, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm nào còn tồn dư, dẫn đến hậu quả của việc đó là gì .
Khi những bên xác lập xong thì những phần quyền và những phần nghĩa vụ và trách nhiệm nào mà những bên đã thực thi và những bên có thỏa thuận hợp tác với nhau thì được xem như chấm hết, còn so với những phần quyền và những phần nghĩa vụ và trách nhiệm còn tồn dư, tức là chưa triển khai được xong thì vẫn còn hiệu lực thực thi hiện hành .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy mục tiêu sâu xa của việc thanh lý hợp đồng này chính là giải phóng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên đã triển khai so với bên kia, giải phóng những quyền và những nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi bên đã triển khai xong so với bên kia, nhằm mục đích tránh những tranh chấp về sau tránh những tranh chấp về sau .

6. Căn cứ nào để lập biên bản thanh lý hợp đồng

Khi viết những biên bản mà liên quan đến việc thanh lý hợp đồng thì người viết cần phải đảm bảo được biên bản thanh lý được dựa trên những căn cứ như:
– Căn cứ vào những điều khoản quy định về chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng dựa từ bản hợp đồng chính;
– Căn cứ vào quy định pháp luật của pháp luật với những khoản trích dẫn từ bản hợp đồng chính.
Do vậy việc soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng luôn có những yêu cầu người viết có đủ sự tinh tế và độ chính xác hợp pháp cao.

Căn cứ nào để lập biên bản thanh lý hợp đồng

7. Thẩm quyền ký kết biên bản thanh lý hợp đồng

Hợp đồng chính giữa các bên và biên bản hợp đồng sẽ được ký kết có thể là do cùng một người có đủ tư cách thẩm quyền chịu trách nhiệm ký hoặc do hội đồng quản trị ủy quyền cho người nào đó có thể ký để thực hiện các công việc ký kết.
Trong trường hợp, quá trình thực hiện hợp đồng có sự thay đổi về tổ chức, cơ cấu quản lý như về chức vụ của tổng giám đốc hay thay đổi về những người được ủy quyền ký kết, thì nếu có sự thay đổi những người này thì thẩm quyền ký kết sẽ thuộc về những người hiện tại đang được bổ nhiệm chức vụ của người đã ký kết biên bản lúc trước.
Đồng thời công ty cần phải có các thông báo hoặc các tư liệu bằng chứng, văn bản quy định cho đối tác tham gia quá trình ký kết bằng văn bản và gửi giấy tờ chứng minh cho sự thay đổi đó là đúng sự thật.

Thẩm quyền ký kết biên bản thanh lý hợp đồng

8.  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ:

Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
Hợp đồng mua bán số …../HĐMB- ký ngày…….tháng….năm….. giữa…………….. và………………………..;
Sự thỏa thuận của các bên dựa trên kết quả thực hiện công việc và bàn giao sản phầm.
Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại…………..,

Chúng tôi gồm:

I. BÊN MUA (BÊN A): Công ty………………………..

Trụ sở

:

Điện thoại/Fax

:

GCN đăng ký kinh doanh số

:

Người đại diện

:

Số CMND

:

……………………………………. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..

Chức vụ

:

II. BÊN BÁN (BÊN B): Công ty………………………..

Trụ sở

:

Điện thoại/Fax

:

GCN đăng ký kinh doanh số

:

Người đại diện

:

Số CMND

:

………………………………………….. Nơi cấp:…………… Ngày cấp:……………..

Chức vụ

:

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày……….tháng……….năm………….Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số……../HĐMB- …………….(sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM