Tư Vấn ISO 17025 – Tư vấn Hiệu quả – Chứng chỉ Quốc tế

Tư vấn ISO 17025 – Đào tạo ISO 17025 – Tiêu chuẩn về Năng lực của Phòng thử nghiệm và Hiệu chuẩn – Cam kết đạt hiệu quả chứng chỉ Quốc tế – Chi phí hỗ trợ đến 20% – Miễn phí dịch vụ khác.

ISO/IEC 17025:2017 LÀ GÌ?

ISO / IEC 17025 : 2017 ( gọi tắt là ISO / IEC 17025 ) là tên bộ tiêu chuẩn về Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ( ISO ) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế ( IEC ) thiết kế xây dựng và phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc nhìn nhận ghi nhận Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn .

CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025

Tiêu chuẩn về Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO 17025 có tất cả 3 phiên bản, cụ thể là:

 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999 (tháng 12/1999)
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (tháng 5/2005)
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (tháng 11/2017)

→ Xem thêm Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN PHÒNG THÍ NGHIỆM 17025

Tất cả những cơ sở, tổ chức triển khai, phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn với mọi quy mô đều hoàn toàn có thể vận dụng tiêu chuẩn ISO 17025 nếu muốn chứng tỏ năng lượng lấy mẫu, thử nghiệm, hiệu chuẩn của mình đạt chuẩn quốc tế .

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025:2017 PDF THEO TCVN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO / IEC 17025 : 2017 trọn vẹn tương tự với tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 17025 : 2017 gồm có 8 pháp luật sau :

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu chung
 5. Yêu cầu về cơ cấu

→ Xem thêm ISO / IEC 17025 : 2017 – Điều khoản 4 và 5 : https://tinyurl.com/2sx5445u

 1. Yêu cầu về nguồn lực

→ Xem thêm ISO / IEC 17025 : 2017 – Điều khoản 6 : https://tinyurl.com/y58eps2k

 1. Yêu cầu về quá trình

→ Xem thêm ISO / IEC 17025 : 2017 – Điều khoản 7 : https://tinyurl.com/3nkftx4s

 1. Yêu cầu hệ thống quản lý

→ Xem thêm ISO/IEC 17025:2017 – Điều khoản 8: https://tinyurl.com/3mrxwdje

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ISO 17025 – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

 • Đáp ứng các yêu cầu về kiểm nghiệm và hiệu chuẩn theo quy định
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm
 • Quy chuẩn hóa các hoạt động của phòng thử nghiệm, các thao tác thử nghiệm, vận hành thiết bị thử nghiệm, các phương pháp thí nghiệm
 • Được thừa nhận kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế
 • Tham gia vào hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế
 • Có tên trong danh sách phòng thí nghiệm được công nhận của VILAS (Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn của Việt Nam)
 • Củng cố uy tín trong lòng khách hàng và đối tác
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Được tham gia thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm khi được chỉ định

TƯ VẤN ISO 17025 LÀ GÌ?

Nhu cầu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm của những doanh nghiệp là rất lớn nhưng nhìn chung số lượng những phòng thử nghiệm đạt chuẩn còn hạn chế gây khó khăn vất vả cho doanh nghiệp. Xuất hiện thực trạng có phòng thử nghiệm muốn trở thành phòng thử nghiệm đạt chuẩn nhưng lại không biết cách ĐK ghi nhận ISO 17025. Nhằm tháo ngỡ khúc mắc trên, một số ít công ty đã cung ứng dịch vụ tư vấn ISO 17025 để trợ giúp doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và khám phá, kiến thiết xây dựng, vận dụng thành công xuất sắc tiêu chuẩn ISO 17025 cũng như tương hỗ doanh nghiệp trong tiến trình xin cấp chứng từ ISO 17025 .

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 17025:2017

Nội dung

Trách nhiệm tư vấn

Trách nhiệm phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

  1. Chuẩn bị:

 • Họp khởi động dự án
 • Thành lập ban ISO
 • Tìm kiếm thông tin về việc tiếp cận và áp dụng ISO 17025 trước đó của tổ chức
 • Phân tích điểm mạnh, điểm
 • yếu của tổ chức trong việc áp dụng ISO 17025
 • Thống nhất phạm vi hoặc sơ bộ phạm vi, ngoại lệ (nếu có)
 • Thống kê những quy trình, tài liệu, hồ sơ cần viết phù hợp với hoạt động của tổ chức (dựa vào sơ đồ tổ chức)
 • Cung cấp thông tin xác thực tình trạng tổ chức
 • Cam kết thực hiện của lãnh đạo cao nhất
 • Thành lập ban chỉ đạo ISO
 • Tổ chức họp thống nhất nội dung với đại diện các bộ phận, phân công công việc cho người liên quan
  2. Khảo sát hiện trạng tổ chức
 • Xác định người phụ trách liên hệ chính và phân công công việc
 • Xác định Những điểm phù hợp và chưa phù hợp của thực tế hoạt động tổ chức với ISO 17025:2017
 • Xác định phạm vi hoạt động của tổ chức và sơ đồ tổ chức
 • Xác định việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật, các quá trình và biểu mẫu đang áp dụng
 • Phân công người chịu trách nhiệm chính
  3. Đào tạo nhận thức ISO 17025:2017
 • Giảng viên đào tạo, phân tích yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn áp dụng thực tế
 • Hướng dẫn nội dung thực hành
 • Bố trí Phòng học, bảng, máy chiếu
 • Bố trí cho đại diện các Phòng ban tham dự
 • Yêu cầu người tham dự tham gia đầy đủ, tuân thủ các quy định trong lớp học
  4. Hỗ trợ xây dựng, biên soạn tài liệu ISO 17025
 • Thống nhất form mẫu chuẩn dùng cho soạn thảo
 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu
 • Cung cấp tài liệu tham khảo
 • Tư vấn phương án tối ưu để giảm lượng hồ sơ không cần thiết
 • Nhân viên trực tiếp phụ trách soạn thảo tài liệu
 • Trao đổi cùng các bộ phận liên quan để thống nhất nội dung và biểu mẫu tài liệu
 • Hoàn thiện nội quy, quy chế của tổ chức
  5. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu ISO 17025 vào hoạt động của tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu
 • Hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ đối với từng vị trí
 
  6. Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Cử giảng viên đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tư vấn tổ chức bố trí nhân sự cho cuộc đánh giá nội bô
 • Cấp chứng nhận tham gia đào tạo đánh giá nội bộ
 • Bố trí nhân sự tham dự từ các Phòng ban
 • Chuẩn bị Phòng học, máy chiếu, bảng
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ 1 số Phòng ban để tiến hành đánh giá như như 1 bài tập mẫu
  7. Hỗ trợ khắc phục sau đánh giá nội bộ
 • Hỗ trợ qua mail, điện thoại
 • Yêu cầu các Phòng ban/bộ phận có điểm không phù hợp thực hiện hành động khắc phục
  8. Hỗ trợ đánh giá chứng nhận
 • Hỗ trợ thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)
 • Bố trí nhân sự tham gia cuộc đánh giá chứng nhận
 • Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ cho đoàn đánh giá
 • Cung cấp thông tin, bằng chứng của sự phù hợp
 • Thực hiện các hành động khắc phục (nếu có)

Lưu ý: Thời gian tư vấn sẽ được thảo luận chi tiết tùy từng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo quy mô, phạm vi hoạt động, nhu cầu thực tế…

ĐIỀU KIỆN CHỨNG MINH NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN THEO ISO/IEC 17025:2017

 • Về lãnh đạo: Điều kiện tiên quyết tạo nên thành công trong việc áp dụng và duy trì Năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025 xuất phát từ cam kết của lãnh đạo phòng thí nghiệm trong việc thực hiện chính sách chất lượng và tuân thủ áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn trên thực tế.
 • Về yếu tố con người: Huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong phòng thí nghiệm giữ vai trò quyết định trong việc áp dụng ISO 17025. Bởi vậy, phòng thí nghiệm cần cung cấp các khóa đào tạo và trang bị kiến thức về ISO 17025 cho các thành viên của mình để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Về công nghệ thiết bị: Bên cạnh yếu tố con người thì sự tiên tiến, hiện đại của trang thiết bị công nghệ cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp phòng thí nghiệm xây dựng thành công hệ thống quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật. Mặc dù ISO 17025 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn bất kể loại hình hay trình độ thiết bị công nghệ nhưng những phòng thí nghiệm sở hữu trình độ công nghệ thiết bị càng hiện đại thì việc áp dụng ISO 17025 càng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
 • Về quy mô của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: Quy mô phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn càng lớn thì khối lượng công việc phải thực hiện trong quá trình áp dụng ISO 17025 càng nhiều.
 • Về chuyên gia tư vấn: Yêu cầu về chuyên gia tư vấn không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công của kế hoạch xây dựng và áp dụng quản lý chất lượng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025 tại các cơ sở, tổ chức. Các chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm sẽ giúp phòng thí nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật phù hợp với bối cảnh của tổ chức trong thời gian ngắn, đồng thời hỗ trợ đưa vào vận hành hệ thống với hiệu quả cao.

DANH SÁCH QUY TRÌNH ISO 17025:2017 CẦN CÓ

 • Quy trình đánh giá rủi ro và phòng ngừa
 • Quy trình bảo mật thông tin
 • Quy trình quản lý nhân sự
 • Quy trình tiện nghi và điều kiện môi trường
 • Quy trình kiểm soát thiết bị, máy móc, hóa chất
 • Quy trình quản lý chuẩn và liên kết chuẩn
 • Quy trình mua dịch vụ và vật dụng cho phòng thí nghiệm
 • Quy trình xem xét yêu cầu, đề nghị hợp đồng
 • Quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
 • Quy trình quản lý mẫu
 • Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
 • Quy trình báo cáo kết quả thử nghiệm
 • Quy trình giải quyết phàn nàn, khiếu nại của khách hàng
 • Quy trình kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp
 • Quy trình kiểm soát tài liệu
 • Quy trình kiểm soát hồ sơ
 • Quy trình khắc phục và cải tiến
 • Quy trình đánh giá nội bộ
 • Quy trình xem xét của lãnh đạo

HỒ SƠ, BIỂU MẪU, TÀI LIỆU ISO 17025:2017 CẦN CÓ

 • Sổ tay chất lượng ISO/IEC 17025:2017
 • Báo cáo nhận diện và đánh giá rủi ro
 • Cam kết của lãnh đạo
 • Phiếu yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến
 • Sổ ghi nhận khách tham quan
 • Danh sách nhân sự
 • Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo
 • Hồ sơ nhân sự
 • Hồ sơ huấn luyện
 • Hồ sơ theo dõi và kiểm soát môi trường
 • Danh sách thiết bị
 • Hồ sơ sử dụng và theo dõi thiết bị
 • Kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị
 • Danh mục hóa chất
 • Hồ sơ theo dõi sử dụng hóa chất
 • Danh sách chất chuẩn, chủng chuẩn
 • Hồ sơ theo dõi chất chuẩn, chủng chuẩn
 • Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt
 • Hồ sơ theo dõi nhà cung cấp
 • Hồ sơ thu mua vật tư và sử dụng dịch vụ
 • Biên bản nghiệm thu vật tư, hóa chất, thiết bị
 • Danh mục năng lực thử nghiệm
 • Sổ theo dõi nhãn mẫu và trả kết quả
 • Hồ sơ xác nhận phương pháp
 • Báo cáo xem xét điều kiện cơ bản
 • Biên bản thanh lý mẫu
 • Báo cáo đảm bả chất lượng kết qua r thử nghiệm
 • Phiếu kết quả thử nghiệm
 • Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng
 • Hồ sơ theo dõi công việc thử nghiệm không phù hợp
 • Danh mục tài liệu nội bộ
 • Danh mục tài liệu bên ngoài
 • Hồ sơ giao nhận, theo dõi, sửa đổi, thanh lý tài liệu
 • Danh sách hồ sơ và hồ sơ điện tử
 • Báo cáo đánh giá nội bộ
 • Biên bản xem xét của lãnh đạo

→ Xem thêm Quy trình đánh giá chứng nhận ISO 17025:2017 tại phỏng thử nghiệm và hiệu chuẩn

CHI PHÍ TƯ VẤN ISO 17015

giá thành tư vấn là một trong những yếu tố được nhiều phòng thử nghiệm chăm sóc. Tuy nhiên rất khó để đưa ra được mức phí đơn cử bởi ngân sách tư vấn ISO 17025 nhờ vào vào khoanh vùng phạm vi vận dụng, số lượng cuộc thử nghiệm, số lượng nhân sự của phòng thử nghiệm, … Vì vậy, để có được làm giá đơn cử và cụ thể, đại diện thay mặt phòng thử nghiệm hãy liên hệ trực tiếp với tổ chức triển khai tư vấn ISO 17025 và phân phối những thông tin thiết yếu theo nhu yếu của tư vấn viên để dược tương hỗ .

DỊCH VỤ TƯ VẤN ISO 17025 CỦA CHÚNG TÔI

Quý khách hàng nên lựa chọn Chúng Tôi là đơn vị chức năng tư vấn ISO 17025 về quản trị chất lượng của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn bởi những nguyên do sau :

 • Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của Chúng Tôi có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn tiêu chuẩn tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Mạng lưới tư vấn rộng lớn: Đội ngũ chuyên gia của Chúng Tôi có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
 • Dịch vụ Tư vấnhàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc luôn lắng nghe các khiếu nại của khách hàng, Chúng Tôi cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình.
 • Đảm bảo hỗ trợ khách hàng đạt được chứng nhận hợp lệ được thừa nhận & công nhận quốc tế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM