Mua Tài sản cố định dưới hình thức trao đổi với Tài sản cố định không tương tự

Mua tài sản cố định dưới dạng trao đổi với Tài sản không phát sinh tương đối nhiều trong doanh nghiệp. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, kế toán trưởng phụ trách lớp học kế toán tại Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm tài liệu dưới dạng trao đổi với Tài sản không tương thích.

tai-san-co-dinh

>>>> Xem thêm: Hạch toán TSCĐ thuê tài chính

I. Mua tài sản cố định và thắt chặt dưới dạng trao đổi không tương tự là gì ?

Mua tài sản cố định dưới hình thức trao đổi không tương tự là việc mua các tài sản cố định với mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá của TSCĐ mang đi trao đổi.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác, được xác lập theo giá trị hài hòa và hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc giá trị hài hòa và hợp lý của tài sản đem trao đổi. Sau khi kiểm soát và điều chỉnh những khoản tiền hoặc tương tự tiền trả thêm hoặc thu về cộng những ngân sách tương quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị sử dụng, ( Không gồm có những khoản thuế được hoàn trả ) .
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc hoàn toàn có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự ( tài sản tương tự là tài sản có hiệu quả tương tự, trong cùng nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và có giá trị tương tự ) Trong trường hợp này không có bất kể khoản lãi hay khoản lỗ nào được ghi nhận trong quy trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi. học khai báo thuế

II. Cách hạch toán mua TSCĐ dưới hình thức trao đổi với TSCĐ không tương tự

Khi triển khai nhiệm vụ này, kế toán phải thực thi những bút toán như sau :

  • Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi. Định khoản như sau :

Nợ TK 811 – giá thành khác ( Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( Gíá trị đã khấu hao )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá ) .

  • Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ .

Nợ TK 131 – Phải thu của người mua ( đây là tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( chính là giá trị hài hòa và hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )

  • Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi ghi :
    Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình ( đây là giá trị hài hòa và hợp lý của TSCĐ nhận về )

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )
Có TK 131 – Phải thu của người mua ( chính là tổng giá giao dịch thanh toán )

  • Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị của TSCĐ nhận được trong quy trình trao đổi, khi nhận được tiền của bên có TSCĐ trao đổi, tất cả chúng ta ghi

Nợ TK 111, 112 ( số tiền đã thu thêm )
Có TK 131 – Phải thu của người mua .

  • Trường hợp phải trả tiền thêm do giá trị hài hòa và hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hài hòa và hợp lý cuả TSCĐ nhận được do trao đổi, khi trả tiền cho bên có TSCĐ trao đổi, tất cả chúng ta ghi :

Nợ TK 131 – Phải thu của người mua ,
Có TK 111, 112 .

Đối với những tài sản cố định có giá trị lớn được quy đinh khấu hao theo quy định của Bộ tài chính

III. Ví dụ trong thực tiễn về Mua Tài sản cố định và thắt chặt dưới hình thức trao đổi với Tài sản cố định và thắt chặt không tương tự

Ví dụ : Công ty phát hành sách TP.HN trao đổi với công ty phát hành sách TP Hồ Chí Minh bản quyền độc quyền phát hành sách văn học, đã được Bộ Văn Hóa, thể thao và Du lịch công nhận, trong thời hạn 15 năm ( từ 2008 – 2023 ) trong cả nước để đổi lấy bản quyền phát hành đĩa nhạc của tác giả Trịnh Công Sơn trong vòng 10 năm như sau :
+ Nguyên giá của bản quyền độc quyền phát hành sách văn học là 150.000.000 đ. Công ty đã phát hành được 2 năm ( từ năm 2006 ), biết rằng công ty tính khấu hao theo chiêu thức đường thẳng .
+ Theo thỏa thuận hợp tác thì công ty phát hành sách TP. Hà Nội phải trả thêm cho công ty phát hành sách TP Hồ Chí Minh là 20.000.000 đ trên cơ sở công ty định gá bản quyền phát hành sách văn học là 160.000.000 đ ( chưa tính thuế GTGT 10 % )
Như vậy, nguyên giá của bản quyền phát hành dĩa ca nhạc của tác giả Trịnh Công Sơn là 180.000.000 đ ( = 160.000.000 + 20.000.000 ) .
+ Căn cứ vào những hồ sơ trao đổi TSCĐ vô hình dung, ghi :
Nợ TK 2143 : 20.000.000 đ
Nợ TK 811 : 130.000.000 đ
Có TK 2113 : 150.000.000 đ
+ Phản ánh số thu nhập do trao đổi bản quyền sách văn học, ghi :
Nợ TK 131 : 176.000.000 đ
Có TK 711 : 160.000.000 đ
Có TK 3331 : 16.000.000 đ
+ Phản ánh tăng TSCĐ vô hình dung là bản quyền phát hành đĩa ca nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận về do trao đổi, ghi :
Nợ TK 2113 : 180.000.000 đ
Nợ TK 133 : 18.000.000 đ
Có TK 131 : 198.000.000 đ
+ Xuất quỹ tiền mặt trả thêm cho công ty phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, ghi :
Nợ TK 131 : 22.000.000 đ
Có TK 111 : 22.000.000 đ

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách hạch toán mua tài sản cố định dưới hình thức trao đổi với tài sản cố định không tương tự. Để tìm hiểu thêm các nghiệp vụ kế toán về tài sản cố định các bạn có thể theo dõi thêm các bài viết:

Để nhanh gọn thành thạo nhiệm vụ kế toán, bạn hoàn toàn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: tài sản cố định hữu hình, TSCĐ hữu hình không tương tự, nguyên giá TSCĐ hữu hình, trao đổi TSCĐ hữu hình, tài sản cố đinh Mua Tài sản cố định dưới hình thức trao đổi với Tài sản cố định không tương tự?hữu hình là gì, cách hạch toán TSCĐ hữu hình, học kế toán thực hành ở đâu tốt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM