Thanh lý hợp đồng các hộ trồng rừng 30a

Nhiều diện tích trồng rừng 30a sau khai thác ở Đam Rông không trồng lại rừng, hoặc người dân tự ý chuyển đổi mục đích, chính vì vậy, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sêrêpốk xin thanh lý hợp đồng với những diện tích này để trồng rừng tập trung nhằm đảm bảo công tác phát triển rừng trên địa bàn.

Nhiều diện tích rừng 30a người dân tự ý chuyển đổi sang trồng cà phê, rau màu
Nhiều diện tích rừng 30a người dân tự ý chuyển đổi sang trồng cà phê, rau màu

Là huyện nghèo được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Đam Rông đã thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua việc giao đất để trồng rừng sản xuất (trồng keo). Ban QLRPH Sêrêpốk là đơn vị chủ đầu tư của dự án, được thực hiện từ năm 2009 đến nay.

Theo số liệu thống kê của Ban QLRPH Sêrêpốk, qua 10 năm ( 2009 – 2018 ) thực thi Nghị quyết 30 a của nhà nước, tổng diện tích quy hoạnh rừng đã trồng được khoảng chừng 2.872,10 ha / 2.622 hộ, đạt trung bình 1,10 ha / hộ. Kết quả này đã tạo sự chuyển biến thâm thúy trong nhận thức và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Tuy nhiên, với diện tích quy hoạnh sau khai thác, những hộ dân để đất trống, lồ ô tái sinh hoặc tự ý quy đổi cây cối trái phép ( cafe, hoa màu ). Mặc dù đã được đơn vị chức năng tích hợp cùng chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền, hoạt động qua những cuộc họp thôn ; tuy nhiên những hộ dân không triển khai trồng lại rừng theo lao lý và hầu hết những hộ dân không có nhu yếu trồng lại rừng .

Thực hiện việc khảo sát diện tích quy hoạnh đất lâm nghiệp được giao trồng rừng sản xuất tại những xã cho thấy, có không ít diện tích quy hoạnh rừng keo đã bị chặt bỏ hoặc quá kỳ thu hoạch nhưng bà con không khai thác. Được biết, đây là thực trạng chung ở những xã có diện tích quy hoạnh đất lâm nghiệp trồng rừng theo Nghị quyết 30 a trên địa phận huyện Đam Rông .

Do việc trồng rừng 30 a chưa đạt hiệu suất cao như mong ước dẫn đến thực trạng người dân tự ý quy đổi đất trồng rừng sang những cây cối khác không đúng mục tiêu của chương trình là điều làm chính quyền sở tại địa phương và đơn vị chức năng tính năng quan ngại. Ông Nguyễn Trọng Đức, Phó Trưởng Ban QLRPH Sêrêpốk cho biết, sau khi có nghị quyết tiến hành công tác làm việc trồng rừng, huyện Đam Rông đã thiết kế xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác làm việc trồng rừng để tiến hành cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác làm việc trồng rừng. Trên trong thực tiễn, đơn giá tương hỗ trồng rừng trong những năm đầu thấp hơn so với những dự án Bất Động Sản trồng rừng khác trên địa phận nên vẫn chưa khuyến khích được người dân tham gia và một số ít người dân vẫn chưa hiểu rõ được quyền lợi lâu bền hơn của việc trồng rừng mang lại .

Mặt khác, do diện tích quy hoạnh rừng trồng chưa đến tuổi nhưng những hộ dân vẫn triển khai khai thác nên đạt khối lượng chưa cao và đơn giá còn thấp. Nhiều diện tích quy hoạnh rừng nằm sâu, không có đường giao thông vận tải nên việc khai thác luân chuyển nguyên vật liệu khó khăn vất vả …

Ông Đức thông tin: Qua kết quả rà soát hiện trạng trồng rừng, để không lãng phí nguồn tài nguyên và đảm bảo công tác phát triển rừng trên địa bàn, Ban QLRPH Sêrêpốk đã đề xuất thanh lý hợp đồng đối với diện tích trồng rừng 30a các năm của các hộ dân không trồng lại rừng hoặc tự ý chuyển đổi sau khai thác để thu hồi trồng lại rừng tập trung. Cụ thể, diện tích hiện trạng cần thanh lý là 1.419,28 ha/1.431 hộ (diện tích khai thác để lồ ô tái sinh 870,53 ha; diện tích để đất trống 369,87 ha; diện tích khai thác xong tự ý chuyển đổi cà phê, hoa màu 178,88 ha).

Ông Liêng Hót Ha Hai, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện Đam Rông cho biết : Việc giải quyết và xử lý diện tích quy hoạnh rừng trồng 30 a qua những năm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy Ban Nhân Dân huyện chỉ huy nhiều văn bản. Tuy nhiên, Ban QLRPH Sêrêpốk chưa triển khai tráng lệ, triệt để, chưa báo cáo giải trình tác dụng triển khai đúng quy trình tiến độ. UBND huyện phê bình và nhu yếu chỉ huy Ban QLRPH Sêrêpốk trang nghiêm kiểm soát và chấn chỉnh .

Việc thanh lý hợp đồng trồng rừng, Ủy Ban Nhân Dân huyện nhu yếu Ban QLRPH Sêrêpốk địa thế căn cứ vào hợp đồng trồng rừng theo Nghị quyết 30 a giữa đơn vị chức năng với những hộ nhận đất trồng rừng và những văn bản quy phạm pháp luật có tương quan thực thi tịch thu và thanh lý hợp đồng theo pháp luật của pháp lý so với những hộ vi phạm hợp đồng. Đồng thời, với diện tích quy hoạnh 178,88 ha người dân tự ý quy đổi sang trồng cafe, hoa màu, cây xanh khác nhu yếu tự giác giải tỏa trồng lại rừng so với diện tích quy hoạnh trồng cây cafe, hoa màu, … dưới 2 năm ; so với diện tích quy hoạnh trồng cafe, hoa màu, … trên 2 năm nhu yếu trồng xen cây lâm nghiệp đúng chủng loại, tỷ lệ lao lý. Nếu hộ nào không thực thi thì tịch thu đất để đưa vào kế hoạch giải tỏa và trồng rừng của đơn vị chức năng trong năm 2020 và những năm tiếp theo .

Diện tích đất trống 369,87 ha đã khai thác chu kỳ luân hồi I, hoạt động Nhân dân liên tục trồng lại chu kỳ luân hồi II, trong triển khai nhu yếu có cam kết trồng rừng, ấn định thời hạn đơn cử, nếu không triển khai đúng cam kết thì tịch thu ; còn những hộ khác không có nguyện vọng trồng

rừng thì tịch thu đất để đưa diện tích quy hoạnh này vào kế hoạch trồng rừng của đơn vị chức năng trong năm 2020 và những năm tiếp theo .

 

Còn với diện tích quy hoạnh 870,53 ha rừng trồng 30 a không thành rừng, cần tổ chức triển khai tuyên truyền, hoạt động Nhân dân trồng bổ trợ, thời hạn triển khai đến hết tháng 8/2020. Nếu những hộ dân không thực thi thì Ban QLRPH Sêrêpốk tịch thu để đưa diện tích quy hoạnh này vào khoanh nuôi tái sinh .

HOÀNG YÊN – HOÀNG MY

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM