Thanh lý hợp đồng: Điều kiện, thủ tục thế nào?

Thanh lý hợp đồng là một trong những thuật ngữ thường được sử dụng khi những bên thực thi xong hợp đồng. Vậy pháp luật của pháp lý về thanh lý hợp đồng thế nào ? Điều kiện, thủ tục thanh lý hợp đồng thế nào ?2.2 Cần làm gì để thanh lý hợp đồng ?

 

1. Thanh lý hợp đồng là gì?

Hiện nay, tại Bộ luật Dân sự hiện đang có hiệu lực thực thi hiện hành không có định nghĩa đơn cử về thanh lý hợp đồng mà thuật ngữ thanh lý hợp đồng chỉ được đề cập đến tại Luật Thương mại về bảo vệ thực thi hợp đồng và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đặt gia công :

– Bên đặt gia công sau khi thanh lý hợp đồng được nhận lại hàng loạt mẫu sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê / cho mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu trừ khi hai bên có thỏa thuận hợp tác khác ( theo khoản 2 Điều 181 Luật Thương mại ) .
– Bên trúng thầu được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ bảo vệ thực thi hợp đồng khi thanh lý hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ( theo khoản 2 Điều 231 Luật Thương mại ) .
Tuy nhiên, trước đây, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế tài chính năm 1989 ( hiện đã hết hiệu lực thực thi hiện hành ) dành hẳn Chương III để đề cập đến việc thực thi, biến hóa, đình chỉ thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính. Điều 28 Pháp lệnh này nêu rõ những trường hợp phải thanh lý hợp đồng kinh tế tài chính gồm :
– Thực hiện xong hợp đồng kinh tế tài chính .
– Hết hạn hợp đồng kinh tế tài chính và những bên không thỏa thuận hợp tác lê dài thỏa thuận hợp tác này .
– Đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng kinh tế tài chính .
– Không liên tục thực thi hợp đồng kinh tế tài chính …
Mặc dù trong lao lý của pháp lý không đề cập nhiều đến thanh lý hợp đồng nhưng đây là thuật ngữ được rất nhiều bên sử dụng khi giao kết hợp đồng kinh tế tài chính, thương mại, lao động …
Trong đó, những bên thường sử dụng “ thanh lý hợp đồng ” để xác lập mức độ triển khai hợp đồng cũng như những nội dung, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền, quyền lợi hợp pháp những bên đã thực thi thực tiễn so với thỏa thuận hợp tác .
Thanh lý hợp đồng cũng là một trong những văn bản biểu lộ quy trình tiến độ triển khai hợp đồng của hai bên, qua đó xác lập lại quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại của những bên. Đặc biệt, khi triển khai thanh lý hợp đồng, những bên sẽ giảm thiểu được những tranh chấp pháp lý không đáng có .

thanh ly hop dong

2. Thủ tục thanh lý hợp đồng

Như nghiên cứu và phân tích ở trên, hoàn toàn có thể hiểu thanh lý hợp đồng xảy ra khi những bên chấm hết hoặc hoàn thành xong hợp đồng hoặc theo thỏa thuận hợp tác của những bên. Tuy tại Bộ luật Dân sự không lao lý đơn cử thanh lý hợp đồng nhưng có đề cập đến chấm hết hợp đồng .
Theo đó, thủ tục thanh lý hợp đồng hay thủ tục chấm hết hợp đồng được thực thi như sau :

2.1 Điều kiện thanh lý hợp đồng do hoàn thành hợp đồng (chấm dứt hợp đồng)

Các trường hợp chấm hết hợp đồng được nêu tại Điều 422 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái gồm :
– Hoàn thành hợp đồng .
– Theo những bên thỏa thuận hợp tác .
– Cá nhân chết, pháp nhân chấm hết sống sót mà nhu yếu hợp đồng phải do những người / tổ chức triển khai này triển khai .
– Hủy bỏ, đơn phương chấm hết hợp đồng .
– Không thể triển khai hợp đồng do đối tượng người tiêu dùng không còn .
– Khi thực trạng cơ bản đổi khác vì nguyên do khách quan, những bên không hề lường được sự biến hóa thực trạng …
– Trường hợp khác .
Như vậy, nếu thuộc một trong những trường hợp này, những bên sẽ chấm hết hợp đồng và hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác thanh lý hợp đồng .

2.2 Cần làm gì để thanh lý hợp đồng?

Từ những nghiên cứu và phân tích ở trên hoàn toàn có thể thấy, thanh lý hợp đồng không phải lao lý bắt buộc. Nếu những bên có thỏa thuận hợp tác thì triển khai thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác của những bên .
Trong trường hợp này, những bên sẽ soạn thảo dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng đến khi đạt được thống nhất quan điểm của những bên thì sẽ thực thi ký biên bản thanh lý hợp đồng .
Sau khi thanh lý hợp đồng, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên thực thi theo biên bản thanh lý này .
Riêng trường hợp đơn phương thanh lý hợp đồng, bên đơn phương cũng phải địa thế căn cứ vào những lao lý tại hợp đồng trước đó. Theo đó, có hai trường hợp sau đây :
– Hai bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng : Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác này để bên đơn phương chấm hết hợp đồng soạn biên bản thanh lý và gửi đến bên bị đơn phương chấm hết hợp đồng. Lưu ý, thời hạn thông tin cần phải triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc báo trước cho đối tác chiến lược một khoảng chừng thời hạn nhất định .
– Hai bên không có thỏa thuận hợp tác về thanh lý trong hợp đồng : Khi có nhu yếu, bên đơn phương thanh lý hợp đồng phải gửi biên bản thanh lý đến bên còn lại và nhận được sự chấp thuận đồng ý của bên đó. Nếu có thiệt hại xảy ra, hai bên cũng phải thỏa thuận hợp tác về việc bồi thường thiệt hại …

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng nhất LuatVietnam gửi đến quý fan hâm mộ. Tùy vào từng loại hợp đồng, fan hâm mộ vận dụng linh động :
Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

( Thanh lý Hợp đồng ……… số ……. )
– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Nước Ta năm năm ngoái .
– Căn cứ vào Hợp đồng ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của những Bên ;
Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại …………………………………………….., chúng tôi gồm :

BÊN ……………………: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………….. cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………

BÊN ………………………..: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do …………………….. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD / Hộ chiếu số : …………………… do ……………………. cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để triển khai việc thanh lý Hợp đồng … … … … … theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày … … … .., hai bên đã cùng nhau thỏa thuận hợp tác và thống nhất ký kết Hợp đồng … … … … … … … … … … … …
Do … … … … … … nên những bên quyết định hành động lập Văn bản thanh lý Hợp đồng .. … … … nói trên .
2. Bằng việc lập và ký Văn bản thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức công bố : Hợp đồng … … … … … … … sẽ chấm hết hiệu lực hiện hành ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản thanh lý Hợp đồng này .

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là trọn vẹn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất kể điều kiện kèm theo nào, không nhằm mục đích trốn tránh bất kể một nghĩa vụ và trách nhiệm nào .
Các bên không còn bất kể quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nào tương quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này ;
Chúng tôi đã đọc và đồng ý chấp thuận với nội dung Văn bản thanh lý Hợp đồng này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm dẫn chứng .
Văn bản này được lập thành … .. ( …. ) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản .

                        Bên A                                                                      Bên B

( ký, ghi rõ họ tên ) ( ký, ghi rõ họ tên )

Xem thêm …

Trên đây là thông tin về thanh lý hợp đồng và những vấn đề liên quan. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM