Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá

Ngày 05 tháng 02 năm 2013, Tổng Cục Thuế có Công Văn 488 / TCT-CS giải đáp vướng mắc về chủ trương thuế GTGT, thuế TNDN so với những khoản chiết khấu, giảm giá. Phamlaw xin tóm lược những ý cơ bản như sau :

Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với các khoản chiết khấu, giảm giá

>>> Dịch vụ kế toán trọn gói

>>> Dịch vụ quyết toán thuế

Căn cứ pháp lý:

– Tại điểm 1.1 mục VIII Thông tư số 161 / 2007 / TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài Chính quy định :“ 1.1. Kế toán lệch giá :Doanh thu phát sinh từ thanh toán giao dịch, sự kiện được xác lập bởi thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng gia tài. Nó được xác lập bằng giá trị hài hòa và hợp lý của những khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ ( – ) những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. ”– Tại chuẩn mực kế toán số 14 Bộ Tài chính pháp luật :“ Chiết khấu thương mại : là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho người mua mua hàng với khối lượng lớn ;Chiết khấu thanh toán giao dịch là khoản người bán giảm trừ cho người mua do người mua thanh toán giao dịch tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng .Giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm & hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lỗi thời thị hiếu. ”– Tại điểm 5.5 mục IV phần B Thông tư số 120 / 2003 / TT-BTC ngày 12/12/2003, điểm 5.5 mục IV phần B Thông tư số 32/2007 / TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính lao lý :“ 5.5 – Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ : tỷ suất % hoặc mức giảm giá, giá cả chưa có thuế GTGT ( giá cả đã giảm giá ), thuế GTGT, tổng giá thanh toán giao dịch đã có thuế GTGT .Nếu việc giảm giá vận dụng địa thế căn cứ vào số lượng, doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong thực tiễn mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của sản phẩm & hàng hóa đã bán được tính kiểm soát và điều chỉnh trên hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của lần mua ở đầu cuối hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá. Đối với trường hợp người mua không liên tục mua sản phẩm & hàng hóa thì cơ sở kinh doanh thương mại lập phiếu chi tiền cho người mua theo đúng lao lý ” .– Tại điểm 1.1, Mục I, Phần B Thông tư số 129 / 2008 / TT-BTC ngày 26/12/2008 pháp luật về giá trị tính thuế so với sản phẩm & hàng hóa dịch vụ như sau :1.1. Đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng là giá cả đã có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng nhưng chưa có thuế GTGT .Giá tính thuế so với những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ gồm có cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh thương mại được hưởng, trừ những khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh thương mại phải nộp NSNN. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại vận dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho người mua ( nếu có ) thì giá tính thuế GTGT là giá cả đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho người mua .

– Tại điểm 2.5 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính :Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá”.

Như vậy:

– Đối với những khoản chiết khấu thương mại ( chiết khấu, giảm giá dựa trên doanh thu bán hàng đạt mức nhất định ), Công ty đã triển khai giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn GTGT thì Công ty được giảm trừ lệch giá khi tính thuế GTGT Công ty phải có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng tỏ việc giảm lệch giá và không thu được tiền thực tiễn so với những khoản giảm giá này .– Đối với những khoản chiết khấu giao dịch thanh toán ( gồm có cả chiết khấu thanh toán giao dịch ngay và chiết khấu thanh toán giao dịch nhanh ), không được giảm trừ lệch giá khi tính thuế GTGT .– Theo pháp luật tại điểm 2.21 Mục III Phần B Thông tư số 134 / 2007 / TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính và điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130 / 2008 / TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính lao lý tại khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN, những khoản chiết khấu thương mại ( chiết khấu, giảm giá dựa trên doanh thu bán hàng ) đã được giảm trừ lệch giá tính thuế GTGT và thuế TNDN, do đó những khoản chi này không được ghi nhận vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với những khoản chi tương hỗ ngân sách, chi chiết khấu giao dịch thanh toán nếu có khá đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN và vận dụng tỷ suất khống chế theo lao lý .

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng
số 200, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Hotline dịch vụ: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn thuế-kế toán chuyên sâu
Email : [email protected]

0.0

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM