Luật khiếu nại tố cáo thuvienphapluat (Cập nhật 2022)

1. Giới thiệu về Luật tố cáo.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat là một trang pháp luật quy định các luật hiện hành điển hình là về Luật Tố cáo. Như vậy thì Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat là gì? Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluatĐể tìm hiểu hơn về Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat nhé.

luat khieu nai to cao thuvienphapluat

Luật Khiếu nại Tố cáo thuvienphapluat

2. Tố cáo là gì?

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ ;
 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về quản trị nhà nước trong những nghành .

3. Phạm vi điều chỉnh Luật Tố cáo.

Căn cứ theo lao lý của Luật Tố cáo 2011 tại Điều 1 khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật Tố cáo 2011 như sau :

 • Luật này lao lý về tố cáo và xử lý tố cáo so với hành vi vi phạm pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ ; tố cáo và xử lý tố cáo so với hành vi vi phạm pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể về quản trị nhà nước trong những nghành ; bảo vệ người tố cáo và quản trị công tác làm việc xử lý tố cáo .

4. Nguyên giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo.

Nguyên tắc xử lý tố cáo phải bảo vệ theo lao lý của pháp lý .

 • Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

5. Giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ đơn cử, có cơ sở .

Căn cứ theo lao lý của Luật Tố cáo 2018 tại Điều 43 lao lý về trình tự, thủ tục xử lý tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ đơn cử, có cơ sở để giải quyết và xử lý ngay như sau :Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ có nội dung rõ ràng, chứng cứ đơn cử, có cơ sở để giải quyết và xử lý ngay thì việc xử lý tố cáo được thực thi theo trình tự sau đây :

 • Người có thẩm quyền đảm nhiệm, giải quyết và xử lý thông tin tố cáo ;
 • Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp lý thuộc nghành mà mình quản trị, người xử lý tố cáo triển khai ngay việc xác định nội dung tố cáo, vận dụng giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa, chấm hết hành vi vi phạm pháp lý và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp lý ; việc xác định, kiểm tra thông tin về người tố cáo được triển khai trong trường hợp người xử lý tố cáo thấy thiết yếu cho quy trình giải quyết và xử lý hành vi bị tố cáo ;
 • Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xử lý vấn đề tố cáo được lập chung cùng hồ sơ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .

6. Kết luận Luật Tố cáo.

Như đã nghiên cứu và phân tích trên thì tố cáo là việc cá thể theo thủ tục lao lý của Luật Tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Luật Tố cáo 2015 và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến Luật Tố cáo 2015. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về Luật Tố cáo 2015 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về Luật Tố cáo 2015 vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM