Được khuyến mại vào những dịp nào? Hạn mức bao nhiêu?

Khuyến mại là một trong những hình thức để thương nhân lôi cuốn người mua sử dụng hàng hoá, dịch vụ của mình. Người tiêu dùng cũng rất yêu thích hình thức này. Để triển khai chương trình khuyến mại hợp pháp, thương nhân nên khám phá kỹ những pháp luật về khuyến mại .

Một số đặc điểm chính của khuyến mại

Theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động giải trí thực thi thương mại của thương nhân nhằm mục đích triển khai việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ bằng cách dành cho người mua những quyền lợi nhất định .
Một số đặc thù chính của hình thức khuyến mại như sau :

– Chủ thể thực hiện chương trình khuyến mại phải thuộc một trong các trường hợp:

+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh thương mại ;
+ Thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại thực thi khuyến mại cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận hợp tác với thương nhân đó .
– Mục đích khuyến mại là để phân phối những quyền lợi nhất định cho người mua, đơn cử là về Chi tiêu. Từ đó, những thương nhân sẽ thôi thúc, tìm kiếm thời cơ mua và bán hàng hoá và đáp ứng dịch vụ cho loại sản phẩm của mình .
– Các hình thức khuyến mại như :
+ Đưa hàng hoá mẫu, đáp ứng dịch vụ mẫu để người mua dùng thử không phải trả tiền .
+ Tặng hàng hoá cho người mua, đáp ứng dịch vụ không thu tiền

Xem chi tiết: Các hình thức khuyến mại hiện nay

Khi nào thương nhân được phép khuyến mại?

Căn cứ khoản 1 Điều 91 Luật Thương mại 2005, thương nhân Nước Ta, Trụ sở của thương nhân Nước Ta, Trụ sở của thương nhân quốc tế tại Nước Ta có quyền tự tổ chức triển khai khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ khuyến mại thực thi việc khuyến mại cho mình .
Như vậy, pháp lý thương mại không có lao lý khi nào thì thương nhân được phép thực thi chương trình khuyến mại. Trên cơ sở chớp lấy thị trường và địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, nhu yếu tìm kiếm người mua, thương nhân sẽ quyết định hành động việc tổ chức triển khai khuyến mại .
Trên trong thực tiễn, việc khuyến mại hoàn toàn có thể diễn ra bất kể vào dịp nào trong năm. Mỗi thương nhân sẽ có những kế hoạch tổ chức triển khai chương trình khuyến mại khác nhau .
Tuy nhiên, trường hợp lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định 81/2018 / NĐ-CP khi triển khai chương trình khuyến mại phải làm thủ tục thông tin với cơ quan có thẩm quyền, đơn cử là Sở Công Thương .
quy dinh ve khuyen maiQuy định về khuyến mại (Ảnh minh hoạ)
 

Hạn mức khuyến mại hiện nay

Theo Điều 6 Luật Thương mại 2005, hạn mức khuyến mại phải đáp ứng đủ hai điều kiện, cụ thể:

– Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
– Tổng giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại .
Trong đó, hạn mức chi tiết cụ thể được pháp luật như sau :

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại

Tổng giá trị hàng hoá dùng để khuyến mại

Không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại

Không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mạ

Hạn mức khuyến mại đối với các chương trình khuyến mại tập trung

Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018 / NĐ-CP, chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu gồm có những hoạt động giải trí sau :

“ a ) Chương trình do cơ quan nhà nước ( cấp TW và cấp tỉnh ) chủ trì tổ chức triển khai, trong một khoảng chừng thời hạn xác lập, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm mục đích triển khai những chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính có tiềm năng của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chủ trương khuyến khích việc tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào những chương trình ;
b ) Các đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết theo lao lý của pháp lý lao động, gồm :

– Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

– Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào những dịp lễ, tết không được vượt quá thời hạn nghỉ của những dịp lễ, tết tương ứng theo pháp luật của pháp lý lao động. ”

Trong những trường hợp tổ chức triển khai những chương trình khuyến mại tập trung chuyên sâu ( giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại ) thì vận dụng hạn mức tối đa về giá trị của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100 % .

Như vậy, việc khuyến mại có thể thực hiện bất kỳ vào thời điểm nào trong năm. Các quy định về khuyến mại cũng không quá phức tạp để thương nhân áp dụng. Đây là hình thức xúc tiến thương mại có lợi cho cả người bán và người mua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM